Liczba odwiedzin strony: 24972 Osób na stronie: 2
 

Urszula Dutkowska  
Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 165 poz. 1727 - Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 23 lipca 2004 r.) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289) w załączniku do rozporządzenia "Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)" wprowadza się następujące zmiany:   1)   w części II "Schemat klasyfikacji" w sekcji I "Transport, gospodarka magazynowa i łączność" w dziale 63 w grupie 63.4 w klasie 63.40 podklasa 63.40.C otrzymuje brzmienie: "63.40.C Działalność pozostałych agencji transportowych";   2)   w części III "Wyjaśnienia" tytuł podklasy 63.40.C otrzymuje brzmienie: "63.40.C Działalność pozostałych agencji transportowych". § 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ________ 1)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.
Monitor Polski 1997 Nr 24 poz. 234 - Sposób sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez kapitanów polskich statków morskich
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu sporządzania i aktualizacji spisu osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym przez kapitanów polskich statków morskich. (M.P. z dnia 23 kwietnia 1997 r.) Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, poz. 640) i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487) Państwowa Komisja Wyborcza po porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej uchwala, co następuje: § 1.  Spis osób uprawnionych do udziału w referendum konstytucyjnym, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487), zwany dalej spisem, dla obwodu głosowania utworzonego na polskim statku morskim sporządza i aktualizuje kapitan statku. § 2.  1. Do spisu wpisuje się osoby uprawnione do udziału w referendum, przebywające na statku, na podstawie ich osobistego zgłoszenia. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być wniesione ustnie lub pisemnie. W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia i miejsce stałego zamieszkania osoby uprawnionej. 3. Spis jest aktualizowany przez dokonywanie odpowiednich uzupełnień lub skreśleń. § 3.  1. Spis sporządza się w 2 egzemplarzach. Na podstawie spisu kapitan sporządza wykaz osób wpisanych do spisu i za pośrednictwem armatora przekazuje go delegaturze wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora, najpóźniej w 10 dniu przed dniem referendum konstytucyjnego. 2. Na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 1, delegatura wojewódzka Krajowego Biura Wyborczego zawiadamia urzędy gmin właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osób ujętych w wykazie o wpisaniu ich do spisu w obwodzie głosowania na polskim statku morskim....
KRS 0000268479 - "MAHIA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"MAHIA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PUŁAWSKA 435A 02-801 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
108-000-32-99 140792811 0000268479
KRS 0000268478 - IGLOTEX-DETAL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
IGLOTEX-DETAL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LEŚNA 2 83-220 SKÓRCZ SKÓRCZ STAROGARDZKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
592-214-30-29 220361302 0000268478
KRS 0000268477 - "TOM-SERWIS" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"TOM-SERWIS" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GDAŃSKA 54 64-700 CZARNKÓW CZARNKÓW CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
763-206-30-33 300462234 0000268477
KRS 0000268476 - "SPECTRUM DEVELOPMENT" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"SPECTRUM DEVELOPMENT" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-11-28 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁUBINOWA 1/2 52-210 WROCŁAW M.WROCŁAW M.WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-004-60-07 140756399 0000268476
KRS 0000268475 - GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 2006-11-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. JEROZOLIMSKIE 125/127 02-017 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
107-000-59-25 140774865 0000268475
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone notariusz Radom HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Urszula Dutkowska Kancelaria notarialna
adwokat mazowieckieradca prawny mazowieckiekomornik mazowieckiesyndyk mazowieckiekancelaria prawna mazowieckieprawnik mazowieckieprawnikReklama